Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

Synkronsvømmere

Stupedamer på lang rekke, montert på sten. @RakelFridlund