Synkronsvømmere

Stupedamer på lang rekke, montert på sten. @RakelFridlund