Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

Applaus!

Diva. Skulptur formet av steingodsleire. @RakelFridlund