Kveldsbad

To byster, badende damer med fargerike badehetter.