Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

Blanke prikker

Detalj fra svømmedame, brystet på en byste. @RakelFridlund