Åssen var det igjen?

Skulpturelt fat av fire synkronsvømmere. (diameter ca 40cm) @RakelFridlund