Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

Operadiva

Skulptur av kvinne, frodig form @RakelFridlund