Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

Jeg skal få deg til å blomstre

Vegghengt keramikkskulptur av forelsket par @Rakel Fridlund Keramikk 2014