Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

Earl Grey

Detalj fra tedame, med orange kopp