Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

Stupedamer

En rekke med skulpturer montert på sten, ca 55-60cm, ulike former og farger @RakelFridlund