Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

Stupedamene

Skulpturer av synkronsvømmere, ulik farge og dekor.