Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

det startet med et kyss

Relieff i steingodsleire av et par. @RakelFridlund