top of page

R A K E L F R I D L U N D

        K E R A M I K K

OM BADELIV OG TESEREMONI

– Å jobbe med leire er spennende og det er stadig nye utfordringer i teknikk og materiale. Jeg liker å jobbe med store format, og lager mest relieff, skulpturer og fat. Det er den samme tematikken som opptar meg, med motiver fra livet og menneskene rundt meg

i badebyen Stavern.

 

Jeg tegner mye og skissene er alltid utgangspunkt for keramikken. I oppveksten tegnet jeg alltid kvinner, inspirert av personer

i familien og omgangskretsen. Diskusjoner, filosofering, betroelser og lengsel over dampende kopper med te har blitt en gjenganger i arbeidet mitt.

 

Jeg har fokus på å jobbe fram liv og personlighet i figurene og har gjerne en historie bak. Det gleder meg når andre ser humoren i arbeidene, når de opplever gjenkjennelse i et uttrykk eller ansiktstrekk, eller rett og slett bare liker det jeg lager.

 

 

Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

bottom of page