Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

Tepause

Sittende tedame, skulptur med blanke støvler