Foto Studiobuck.no

© 2014 Rakel Fridlund

Ettertanke

Sittende skulptur av dame med kopp og skål.